Over SchoolLab

SchoolLab, de leukste pakketten voor het Sterk Techniek Onderwijs, Techniek Evenementen en Techniek Promotie:

  • Speelste projectjes voor de beginnende techneuten in het Primair Onderwijs
  • Uitdagende projecten voor het vervolgonderwijs
  • Voor alle schoolniveaus passend lesmateriaal voor de technieklessen

Onze missie

Kinderen moeten al op de basisschool in aanraking komen met techniek. Werken met gereedschap en eenvoudige soldeerwerkjes bevordert creativiteit, doorzettingsvermogen en het bedenken van oplossingen.

Onze visie

Pas als kinderen kennis maken met de huidige technologische ontwikkelingen en dit gaan begrijpen door al op de basisschool simpele technologieprojecten te doen, zullen ze stap voor stap geïnteresseerd raken om als ze wat ouder zijn een technische studie te starten.

Samenwerken

Wij zetten ons elke dag in om het enthousiasme onder jongeren voor technologie te stimuleren. Wij zijn aanwezig bij diverse techniekevenementen op scholen. Daarbij is de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven van groot belang.

In Nederland ontwikkelde bouwpakketten voor technieklessen.
De ontwikkeling van nieuwe producten en verbetering van bestaande producten vindt plaats in nauwe samenwerking met studenten uit Nederland, die stage lopen of afstuderen bij ons bedrijf in Zwolle.

AREXX Engineering is opgericht in 1993. In de loop der jaren zijn de activiteiten van ons bedrijf geleidelijk veranderd van het importeren van gereedschappen voor elektronicahobbyisten naar het ontwikkelen van educatieve producten voor het techniekonderwijs.

Al jaren geleden was AREXX het eerste bedrijf dat educatieve robots (MOVIT-robots) in Europa introduceerde en importeerde vanuit Japan. In Japan werden deze robots op grote schaal gebruikt voor schoolprojecten.

Maatwerk voor de Nederlandse technieklessen!
Hoewel de Japanse robots in Nederland goed verkochten als speelgoed, merkten we dat deze producten uit het Verre Oosten niet pasten bij de Europese onderwijssystemen. Omdat we ons wilden focussen op onze educatieve thuismarkt, hebben we besloten om een ​​eigen assortiment producten te ontwikkelen dat wel voldoet aan de eisen voor educatieve doeleinden in de westerse wereld. AREXX ontwikkelt daarnaast op verzoek ook projecten op maat en heeft internationale samenwerkingspartners:

– DLR (het Duitse centrum voor luchtvaart- en ruimtetechnologie)
AREXX produceert de ASURO Robot die is ontwikkeld door DLR voor educatief gebruik.
– Conrad Electronic – Duitsland
Samen hebben we de programmeerbare robot RP6 ontwikkeld.

Schoollab, associatie met techniek!
De meest gevarieerde serie (programmeerbare) elektronica en robotica bouwpakketten voor techniekonderwijs. Ontwikkeld in nauwe samenwerking met onderwijsexperts en technologiestudenten. Deze studenten staan gevoelsmatig het dichtst bij de belevingswereld van onze leerlingen in het PO en VO. Daarom zijn onze producten zo geschikt voor alle schoolniveaus in het Nederlandse onderwijssysteem.

Met SchoolLab hebben de kinderen echt het gevoel met techniek bezig zijn. Dit in tegenstelling tot andere verkrijgbare producten, die toch meer als speelgoed worden gezien. Een leuk intermezzo tussen de lessen door. SchoolLab wordt geassocieerd met techniek!

Herkenbare techniek uit je eigen omgeving.
Dit in tegenstelling tot veel andere productseries, die met een andere blik en voor een andere onderwijswereld ver hiervandaan zijn ontwikkeld.

Die producten worden op hier op scholen toch vaak meer als speelgoed gezien. Als een grappig intermezzo tussen de lessen door. Maar hiermee wordt het doel om doorstroming naar technische studies verder te verhogen niet gehaald.